You are looking here: Strona główna Usługi
10% zniżki dla emerytów i rencistów z Bydgoszczy
Opieka nad grobami - Bydgoszcz
PDF

Oprócz pakietów świadczymy usługi:

- dodatkowy znicz
- usługi florystyczne (kwiaty, wiązanki, wieńce)
- delegacja pogrzebowa (dostarczanie na pogrzeby zniczy i wieńców w imieniu zamawiającego, oraz uczestniczenie w pogrzebie)
- zamówienie mszy św.
- usługa pogrzebowa (usunięcie wypalonych zniczy, uporządkowanie wieńców i zniczy, posprzątanie terenu wokół grobu)
- usługa Święto Zmarłych (sprzątanie grobu po Świętach Zmarłych)
- opłata prolongaty cmentarnej
- usługi muzyczne (oprawa muzyczna pogrzebów, organy, organy + opcjonalnie flet, trąbka, skrzypce, wiolonczela, śpiew)
- odśnieżanie
- odnowienie liter
- renowacja nagrobka
- podnoszenie nagrobka
- ułożenie kostki wokół grobu
- instalacja ławeczki
- sadzenie i pielęgnacja kwiatów i krzewów
- obsypanie żwirem, kamieniami lub grysem
- dokumentacja fotograficzna pocztą elektroniczną / listownie
- indywidualne życzenia klienta

Ceny dodatkowych usług są ustalane przy złożeniu zamówienia i uwarunkowane specyfikacją zlecenia.

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC